MSB logotyp, länk till startsidan
Välkommen till WIS
WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.
Hitta snabbt

Ny funktion, Susie el-status

Susie är Svenska kraftnäts verktyg för att informera om driftstörningar inom elförsörjningen i Sverige. Nu kan du se en översiktsbild av störningsläget i WIS. Informationen innehåller bland annat elleverantör, störningstyp, starttid och beräknad sluttid för störningen, geografiskt område och hur många hushåll som är drabbade.